Logowanie
PL
RU
EN
DE
IT
"Ceny transferowe na celowniku Ministerstwa Finansów"

Transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi, warunki narzucone w ramach takich transakcji, a także same ceny transferowe były od zawsze przedmiotem zainteresowania Ministerstwa Finansów. Co więcej, w ostatnim czasie zarówno na arenie międzynarodowej, jak również lokalnie, zagadnieniu badania rynkowego poziomu cen przypisuje się większą wagę.

Przejawia się to m.in. w opracowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) projekcie przeciwdziałania zmniejszaniu podstawy opodatkowania i transferowi zysków (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS), pracach Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. W ich efekcie zostały wprowadzone krajowe zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1932), obowiązujące w zakresie raportowania Country-by-Country począwszy od 1 stycznia 2016 r., a w pozostałych obszarach od 1 stycznia 2017 r. Zanim rozszerzony zakres dokumentacji i innych typów raportowania wejdzie w życie, Ministerstwo Finansów jeszcze na kanwie obowiązujących przepisów poddaje weryfikacji rozliczenia pomiędzy jednostkami powiązanymi.

Jeden z priorytetów MF

Zgodnie z zapowiedziami, 2016 r. ma być dla Ministerstwa Finansów czasem wnikliwej analizy transakcji przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jak podano w komunikacie z 5 lutego 2016 r., działania kontrolujące w II kwartale 2016 r. będą skoncentrowane na podmiotach, które nie płacą podatku CIT mimo wykazywania znacznych przychodów. Oznacza to, że od drugiego kwartału nasilą się kontrole w zakresie cen transferowych. Już w grudniu 2015 r. minister finansów zachęcał podatników do składania korekt za lata ubiegłe i zasugerował, aby zostało to dokonane do końca marca 2016 r. Został więc tylko miesiąc. Ponadto już wtedy MF podkreślało, że weryfikacja cen oraz warunków w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi jest zadaniem priorytetowym w 2016 r. W tym celu miały zostać dokonane odpowiednie zmiany strukturalne i kadrowe pozwalające na przeprowadzanie dodatkowych kontroli weryfikujących procesy optymalizacyjne skierowane na zaniżanie podstawy opodatkowania.

Więcej na: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/925060,ceny-transferowe-na-celowniku-ministerstwa-finansow.html


DATA PUBLIKACJI: 2016-03-24 » Posostałe aktualności
infolinia (75) 735 20 01
VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych
Powered by mDoradca :: © VIB :: Bolesławiec: VAT : PIT : CIT : Podatki : ZUS-y : Kadry : Płace : Księgowość : Doradztwo : Porady :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia