Logowanie
PL
RU
EN
DE
IT
Podatki pośrednie
Strona główna  >   Materiały i Porady  >   Poradnik podatnika (artykuły)   >   Rodzaje podatków  >   Podatki pośrednie
rodzaj podatku podstawa prawna podmiot opodatkowania przedmiot opodatkowania
Podatek od towarów i usług Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. → Osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą.
→ Osoby prawne.
→ Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
→ Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
→ Eksport towarów.
→ Import towarów.
→ Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.
→ Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Podatek akcyzowy Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. nr 29, poz. 257). → Osoby fizyczne. → Osoby prawne.
→ Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Podatnikami są również podmioty:
→ Nabywające lub posiadające wyroby akcyzowe, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości.
→ U których powstają nadmierne ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.
→ Będące zleceniobiorcami usług polegających na wytwarzaniu wyrobów akcyzowych w ramach umowy o dzieło lub innej umowy.
→ Produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.
→ Wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych za składu podatkowego.
→ Sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju.
→ Eksport i import wyrobów akcyzowych.
→ Nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa.
Podatek od gier i zakładów Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1998 r. nr 102, poz. 650 ze zm.). → Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów.
→ Podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol Państwa.
Rozpoczęcie wykonywania działalności w zakresie gier i zakładów, aż do jej całkowitego zaprzestania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów.
infolinia (75) 735 20 01
VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych
Powered by mDoradca :: © VIB :: Bolesławiec: VAT : PIT : CIT : Podatki : ZUS-y : Kadry : Płace : Księgowość : Doradztwo : Porady :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia