Logowanie
PL
RU
EN
DE
IT
Publikacje
Strona główna  >   Materiały i Porady  >   Publikacje
Publikacje (dr Jacek Andrzej Zieliński)  
  1. Artykuł: Doradztwo podatkowe i księgowość w zaawan­sowanych formach outsourcingu, Forum Doradców Podatkowych, 2000, nr 10, s. 32-34.
  2. Artykuł: Etapy wprowadzania outsourcingu doradztwa podatkowego i rachunko­wości w przedsiębiorstwie, cz.1, Forum Doradztwa Podatkowego, 2001, nr 5, s. 26-27.
  3. Artykuł: Etapy wprowadzania outsourcingu doradztwa podatkowego i rachunko­wości w przedsiębiorstwie, cz.2, Forum Doradztwa Podatkowego, 2001, nr 6, s. 27-29.
  4. Artykuł: Etapy wprowadzania outsourcingu doradztwa podatkowego i rachunko­wości w przedsiębiorstwie, cz.3, Forum Doradztwa Podatkowego, 2001, nr 7-8, s. 39-39.
  5. Opracowanie.: Outsourcing w obszarze doradztwa podatko­wego i księgowości. Przesłanki i organizacja wdrażania, [w:] Wybrane czynniki wpływające na po­wodzenie firmy. Centrum Kształcenia Menedżerów i Konsultingu OTREK, Wro­cław 2001, s. 119-137.
  6. Artykuł: Logistyka w procesie świadczenia usługi outso­urcingowej z zakresu do­radztwa podatkowego i ra­chunkowości, cz.1, Forum Doradztwa Podatko­wego, 2001, nr 10, s. 27.
  7. Artykuł: Logistyka w procesie świadczenia usługi outso­urcingowej z zakresu do­radztwa podatkowego i ra­chunkowości, cz.2, Forum Doradztwa Podatko­wego, 2001, nr 11, s. 34-35.
  8.  Książka: Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości – trafna decy­zja, Forum Doradztwa Podatkowego, 2001, Kraków
Informacje
infolinia (75) 735 20 01
VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych
Powered by mDoradca :: © VIB :: Bolesławiec: VAT : PIT : CIT : Podatki : ZUS-y : Kadry : Płace : Księgowość : Doradztwo : Porady :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia