Logowanie
PL
RU
EN
DE
IT
Książka
Strona główna  >   Materiały i Porady  >   Publikacje  >   Książka
"Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości - trafna decyzja." 

Spis treści:
  1. Co to jest outsourcing?
  2. Dlaczego outsourcing w doradztwie podatkowym i rachunkowości?
  3. Założenia oferty outsourcingowej w doradztwie podatkowym i księgowości.
  4. Logistyka w procesie świadczenia usługi outsourcingowej z zakresu doradztwa podatkowego i rachunkowości.
  5. Fazy i etapy wprowadzania outsourcingu doradztwa podatkowego i rachunko- wości w firmie.
5.1. Faza 1. Wewnętrzna analiza i ocena.
Etap 1. Rozwinięcie strategii zarządzania.
Etap 2. Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści (wg potrzeb), zaprojektowanie lub przeprojektowanie, zbudowanie lub przebudowanie strategii zarządzania
Etap 3. Oszacowanie granicy równowagi dla korzyści i obciążeń wprowadzanego outsourcingu oraz wyznaczenie kryteriów do jej przekroczenia.

5.2. Faza 2. Ocena i selekcja sprzedawców usług outsourcingowych.
Etap 4. Przeprowadzenie procesu informacyjnego.
Etap 5. Stworzenie i wyemitowanie zapytania, przeprowadzenie przetargu ofert.
Etap 6. Przeanalizowanie i ocenienie nadesłanych odpowiedzi sprzedawców usług outsourcingowych.
Etap 7. Przeprowadzenie wywiadów z finalistami i sprawdzenie ich rekomendacji.

5.3. Faza 3. Negocjacje i podpisanie kontraktu.
Etap 8. Negocjacje kontraktu.- Przygotowanie negocjacji.- Otwarcie negocjacji.- Prezentacja oferowanej usługi outsourcingowej.- Właściwe negocjacje, uzgodnienie stron.- Zamknięcie procesu negocjacyjnego.
Etap 9. Podpisanie kontraktu.5.4. Faza 4. Kontrola outsourcingu.
Etap 10. Kontrola wdrożonego projektu.

Załączniki:
Umowa o prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów.
Umowa o prowadzenie księgi handlowej.
Umowa o prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług.
Umowa o prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i jego pracowników.

Literatura.
Informacje
infolinia (75) 735 20 01
VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych
Powered by mDoradca :: © VIB :: Bolesławiec: VAT : PIT : CIT : Podatki : ZUS-y : Kadry : Płace : Księgowość : Doradztwo : Porady :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia