Logowanie
PL
RU
EN
DE
IT
Zmiany w przepisach podatkowych od 1 stycznia 2013 r., cz. 4
Strona główna  >   Materiały i Porady  >  Zmiany w przepisach podatkowych od 1 stycznia 2013 r., cz. 4

IV.    Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 24 października 2012 r. (dalej: ustawa o PIT). Oznacza to, że od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe przepisy, które będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od tej daty. Zmiany dotyczą między innymi ulgi internetowej oraz ulgi prorodzinnej.

 

 • Ulga Internetowa - nowelizacja nie przewiduje całkowitej likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet, wprowadza jednak istotne ograniczenie w tym zakresie. Odliczenie będzie podatnikowi przysługiwać w wysokości takiej jak dotychczas, ale tylko w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Warunkiem jest również nieskorzystanie z przedmiotowej preferencji w okresie poprzedzającym te lata. Podatnik, który w 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z odliczenia z tytułu użytkowania sieci Internet, będzie mógł skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013. Prawo do ulgi utracą wszyscy, którzy przynajmniej dwakroć (w dwóch rocznych rozliczeniach) z niej korzystali. Zachowują ją jedynie ci, którzy do tej pory z niej nie korzystali lub pierwszy raz skorzystają w rozliczeniu za bieżący rok (2012). Ci będą mogli, ostatni raz skorzystać z tej ulgi w przyszłym roku.

 

 • Ulga na dzieci - Od 2013 ulga na jedno dziecko nie będzie przysługiwać podatnikom posiadającym wyłącznie jedno dziecko i spełniają któryś z poniższych warunków:
  • zarówno małżonkom jeśli pozostają w związku przez cały rok podatkowy, jak i samotnie wychowującym dziecko, jeśli ich łączne dochody przekroczą kwotę 112.000 zł. 
  • podatnikowi niepozostającemu w związku małżeńskim, ale niemającemu statusu osoby samotnie wychowującej dziecko, jeśli jego dochody przekroczą w roku podatkowym kwotę 56.000 zł.
 Wysokość odliczenia na jedno dziecko nadal wynosić będzie 92,67 zł. za każdy miesiąc kalendarzowy.  Ponadto nowelizowany przepis stanowi o podwyższeniu miesięcznej kwoty odliczenia na trzecie i kolejne dziecko.  Bez względu na wysokość uzyskanych dochodów wysokość odliczenia wyniesie:
  • na trzecie dziecko - 139,01 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (roczna kwota odliczenia 1.668,12 zł),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko – 185,34 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (roczna kwota odliczenia 2.224,08 zł).
     W przypadku rodzin z dwójką dzieci nic się nie zmienia (pozostaje taka sama kwota odliczenia 92,67 zł/mc, brak też limitów dochodowych obowiązujących w przypadku jedynaków).
                
 • 50% kosztów uzyskania przychodów, z których korzystają m.in. artyści, dziennikarze, naukowcy i wynalazcy - Od 2013 r. wprowadzony zostanie również roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów, z których korzystają m.in. artyści, dziennikarze, naukowcy i wynalazcy. Wyniesie on 1/2 górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 42.764 zł. Przepisy noweli wprowadzają roczny limit w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, w tym z tytułu opłaty licencyjnej oraz z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, który wyniesie 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 42.764 zł (połowa z 85. 528 zł). Pracownik będzie miał prawo do złożenia płatnikowi oświadczenia o niestosowaniu przy obliczaniu zaliczek na podatek 50% kosztów uzyskania przychodów. Oświadczenie zobliguje płatnika do zaprzestania potrącania 50% kosztów, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik je złożył, a tym samym pracownik, uzyskujący przychody od kilku płatników stosujących 50% koszty, po zakończeniu roku podatkowego uniknie znacznej dopłaty podatku. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż kwota 42.764 zł, to koszty uzyskania przychodów przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

 

Potrzebujesz profesjonalnej obsługi podatkowo-rachunkowej, zadzwoń lub napisz do nas. Obsługujemy firmy z całej Polski i z zagranicy.
Napisz do nas
Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
e-Mail
Firma
infolinia (75) 735 20 01
VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych
Powered by mDoradca :: © VIB :: Bolesławiec: VAT : PIT : CIT : Podatki : ZUS-y : Kadry : Płace : Księgowość : Doradztwo : Porady :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia