Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS_cd4

dodano: 2020-04-11
-

II.                   Zwolnienie z opłacania składek

21.       Czy osoba, która odwiesiła działalność w marcu (zawieszona od grudnia) będzie mogła być zwolniona z obowiązku opłacania składek?

Tak, jeżeli spełni warunki określone w ustawie.

22.       Czy automatycznie płatnik nie będzie musiał opłacać składek?

Nie, podstawą zwolnienia z opłacania składek jest złożenie wniosku (RDZ). Wniosek o zwolnienie z opłacania składek płatnik może złożyć nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Dodatkowo warunkiem zwolnienia z opłacenia składek jest złożenie przez płatnika dokumentów rozliczeniowych (z wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r. ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzje. Jeżeli płatnik jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne dodatkowo przychód w pierwszym miesiącu za który jest składany wniosek nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (15 681 zł).

23.       Czy za każdy miesiąc trzeba składać ? Czy można od razu przez 3 miesiące nie opłacać składek?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik może złożyć jednorazowo, nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Za każdy miesiąc należy natomiast złożyć dokumenty rozliczeniowe (z wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r. ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzje.

24.       Czy osoba, która zawiesi działalność 1 kwietnia, będzie mogła się starać o zwolnienie
z obowiązku opłacania składek za marzec? Osoba ta w ramach prowadzonej działalności nie osiąga przychodów w związku z epidemią.

Tak. W tarczy antykryzysowej ulgi są przewidziane dla płatników, którzy rozpoczęli działalność przed 1 lutego 2020 r. Zatem jeśli działalność będzie zawieszona od 1 kwietnia br., to można złożyć wniosek (RDZ) o zwolnienie z opłacania składek za marzec.

25.       Jeżeli płatnik zlikwidował działalność (np. 16 marca 2020 r.), czy może złożyć wniosek
o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za część miesiąca marca?

Tak. Zwolnieniem mogą być objęte tyko te składki, które nie zostały opłacone na dzień złożenia wniosku. Jeżeli za marzec 2020 r. została opłacona część składki, to zwolnienie będzie obejmowało tylko tą część, która nie została opłacona. Należy jednak pamiętać, że dla osób deklarujących podstawę wymiaru składek zwolnieniu podlegają należności ustalone
od obowiązującej dla nich najniższej podstawy wymiaru.

26.       Czy jeśli płatnik jest na zasiłku chorobowym, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie
z obowiązku opłacania składek?

Tak. Zwolnienie z opłacania składek przysługuje jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 lutego br. i przychód z jej wykonywania w pierwszym miesiącu za który został złożony wniosek nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (15 681 zł).

27.       Czy osoba na urlopie macierzyńskim do 5 kwietnia ? prowadzi działalność, czy będzie mogła skorzystać z umorzenia składek za kwiecień i maj?

Tak. Zwolnienie z opłacania składek przysługuje jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 lutego br. i przychód z jej wykonywania w pierwszym miesiącu za który został złożony wniosek nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (15 681 zł).

28.       Samozatrudnieni nie mogą przekroczyć 15 681 zł netto czy brutto? I w tym przypadku przez jaki czas nie muszą opłacać składki do ZUS?"

Brutto, ponieważ jest to przychód. Przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. 

29.       Czy jeśli mamy spółkę cywilną to zwolniony ze składek może być każdy ze wspólników i spółka za zatrudnionych pracowników (5 pracowników)?

Tak. Ze zwolnienia może skorzystać każdy wspólnik jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki na własne ubezpieczenie (po spełnieniu warunków określonych w ustawie) oraz spółka o ile zgłosiła do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

30.   Jeśli osoba prowadząca działalność zgłosiła na ZCNA członka rodziny, to czy przy zwolnieniu z opłacania składek członek rodziny zachowa prawo do świadczeń?

Tak, pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczeni zachowują prawo do świadczeń.

31.   Czy w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorca, który rozpoczął jednoosobową działalność 26 lutego 2020 r. i opłaca tylko składkę zdrowotną, ponieważ jest także pracownikiem etatowym, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia opłaty składki zdrowotnej?

Nie. W tarczy antykryzysowej ulgi są przewidziane dla płatników, którzy rozpoczęli działalność przed 1 lutego 2020 r. W tej sytuacji, gdy działalność została rozpoczęta 26.02.2020 za marzec oraz dalsze miesiące (do zakończenia stanu epidemicznego lub stanu epidemii) możliwe jest skorzystanie z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności bez opłaty prolongacyjnej.

32.   Czy osoba prowadząca działalność, która korzysta z ulgi na strat i zatrudnia pracowników może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec-maj 2020?

Jeżeli osoba prowadząca działalność korzysta z ulgi na strat (opłaca tylko składkę zdrowotną), ale zatrudnia pracowników, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec-maj 2020.

W tej sytuacji będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za siebie
i za pracowników o ile: na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiła do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób (warunek określony w art. 31zo ust. 1) i była płatnikiem składek przed 1 lutego 2020 r.

Na podstawie publikacji ZUS na stronie (https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398)Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych V.IB.

ul. Adama Mickiewicza 12a,b
59-700 Bolesławiec
Email: Telefon:
+48757352001
Fax:
+48757342222
VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych
Projekt i wykonanie BerMar multimedia