ceny transferowe - sporządzanie dokumentacji

-


Zainteresowanie organów podatkowych tematyką cen transferowych (transakcyjnych) pokrywa się z najnowszą linią orzeczniczą organów administracyjnych i OECD.

W lipcu 2013 roku zmieniono rozporządzenia dotyczące cen transferowych, aby doprecyzować i wskazać kierunek sporządzania dokumentacji cen transferowych.
 
Obowiązek dokumentacyjny
Obowiązek sporządzenia dokumentacji wynika z art. 9a ustawy o CIT i 25a ustawy o PIT. Wszystkie podmioty, które są powiązane

- kapitałowo (co najmniej 5% udziałów w podmiocie)

- poprzez osoby zarządzające

- poprzez powiązania rodzinne, nadzorcze,


W wyroku z dnia 5 lutego 2008r. (III SA/Wa 1728/07) WSA wskazał, że „podatnik, który dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi lub z podmiotami mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych, ma obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych na bieżąco”.

Wyrok WSA z dnia 9 marca 2010r. wskazuje ponadto, że „Dokumentacja podatkowa w rozumieniu art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ma wykazać przede wszystkim, że wynagrodzenie w transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi zostało ustalone na poziomie rynkowym, czyli nieróżniącym się "od warunków, które ustaliły między sobą niezależne podmioty". Obowiązek tworzenia tej dokumentacji stwarza podatnikom możliwość przedstawienia wszelkich okoliczności dających podstawę do uwzględnienia rynkowego charakteru tych transakcji”.

Transakcja

Wyodrębnienie transakcji następuję na podstawie jej indywidualnego charakteru. Przepisy nie precyzują co oznacza słowo „transakcja” i w jaki sposób mamy się odnosić do kwestii poszczególnych transakcji. Transakcja jest zasadniczą kanwą dla sporządzenia dokumentacji. Wyodrębnienie ilości transakcji to wyodrębnienie ilości dokumentacji. Niestety przepisy nie precyzują słowa „transakcja”, a zatem należy je oprzeć na słownikowym brzmieniu.


Brak dokumentacji a doszacowanie dochodu

Dokumentacja to podstawowe źródło dowodowe, mające na celu wyjaśnienie w jaki sposób strony ustalają między sobą ceny. Dokumentacja stanowi analizę działań podmiotów powiązanych, nie tylko podmiotu sporządzającego dokumentację, ale podmiotu powiązanego.

Cena za daną transakcję powinna być ustalona na poziomie rynkowym. Odbiegające lub znacznie odbiegające od poziomu rynkowego ceny ustalone w transakcjach między podmiotami powiązanymi mogą powodować doszacowanie dochodu przez organy podatkowe.

art. 19 ust. 4 określa natomiast:

Jeżeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą, na podstawie art. 11, dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, o których mowa w art. 9a, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej - różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%.

Co istotne organy skarbowe mogą zastosować powyższy przepis zarówno w sytuacji:

- braku dokumentacji cen transferowych

- posiadania wadliwej dokumentacji cen transferowych.


Sądy administracyjne w sposób ogólny określają co oznacza wadliwa bądź niewadliwa dokumentacja. W każdym razie dokumentacja niewadliwa to taka, która spełnia wszystkie przesłanki z art. 9a ustawy o CIT i 25a ustawy o PIT.

 
Potrzebujesz profesjonalnej obsługi podatkowo-rachunkowej, zadzwoń lub napisz do nas. Obsługujemy firmy z całej Polski i z zagranicy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych V.IB. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Adama Mickiewicza 12a na potrzeby realizacji zgłoszenia. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Serwis. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

* Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez jej oznaczenia nie będzie możliwe wysłanie formularza, a także przesłanie Państwu odpowiedzi drogą elektroniczną. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych V.IB. Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych jest dobrowolne.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych V.IB.

ul. Adama Mickiewicza 12a,b
59-700 Bolesławiec
Email: Telefon:
+48757352001
Fax:
+48757342222
VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych
Projekt i wykonanie BerMar multimedia