Publikacje

Publikacje (dr Jacek Andrzej Zieliński)
  1. Artykuł: Doradztwo podatkowe i księgowość w zaawan­sowanych formach outsourcingu, Forum Doradców Podatkowych, 2000, nr 10, s. 32-34.
  2. Artykuł: Etapy wprowadzania outsourcingu doradztwa podatkowego i rachunko­wości w przedsiębiorstwie, cz.1, Forum Doradztwa Podatkowego, 2001, nr 5, s. 26-27.
  3. Artykuł: Etapy wprowadzania outsourcingu doradztwa podatkowego i rachunko­wości w przedsiębiorstwie, cz.2, Forum Doradztwa Podatkowego, 2001, nr 6, s. 27-29.
  4. Artykuł: Etapy wprowadzania outsourcingu doradztwa podatkowego i rachunko­wości w przedsiębiorstwie, cz.3, Forum Doradztwa Podatkowego, 2001, nr 7-8, s. 39-39.
  5. Opracowanie.: Outsourcing w obszarze doradztwa podatko­wego i księgowości. Przesłanki i organizacja wdrażania, [w:] Wybrane czynniki wpływające na po­wodzenie firmy. Centrum Kształcenia Menedżerów i Konsultingu OTREK, Wro­cław 2001, s. 119-137.
  6. Artykuł: Logistyka w procesie świadczenia usługi outso­urcingowej z zakresu do­radztwa podatkowego i ra­chunkowości, cz.1, Forum Doradztwa Podatko­wego, 2001, nr 10, s. 27.
  7. Artykuł: Logistyka w procesie świadczenia usługi outso­urcingowej z zakresu do­radztwa podatkowego i ra­chunkowości, cz.2, Forum Doradztwa Podatko­wego, 2001, nr 11, s. 34-35.
  8. Książka: Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości – trafna decy­zja, Forum Doradztwa Podatkowego, 2001, Kraków

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych V.IB.

ul. Adama Mickiewicza 12a,b
59-700 Bolesławiec
Email: Telefon:
+48757352001
Fax:
+48757342222
VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych
Projekt i wykonanie BerMar multimedia