Podatkowe rewolucje w 2018 roku, czy jesteś na to gotowy?

- W 2018 r. jesteśmy świadkami rewolucji w podatkach. Wchodzi m.in. mechanizm split payment, podwyższona zostanie kwota wolna od podatku, zwiększy się również limit kosztów uzyskania przychodu dla twórców.

Oto lista kilkunastu najistotniejszych zmian, na których warto przygotować się jak najszybciej:

 

 


 1. Wyższa kwota wolna od podatku - od 1 stycznia 2018 roku osoby zarabiające rocznie do 8 tys. zł nie zapłacą podatku.

 2. Wyższe koszty uzyskania przychodu twórców - podniesiono o 100 proc. limit kosztów uzyskania przychodu dla twórców - do kwoty 85 528 zł.

 3. Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych - od 1 stycznia wchodzi w życie tzw. minimalny podatek dochodowy (w wysokości 0,035 proc. za każdy miesiąc) dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł (chodzi m.in. o biura, centra handlowe i domy towarowe). Podatek od nieruchomości komercyjnych podlega odliczeniu od podatku dochodowego.

 4. Zmiana zasad opodatkowania przychodów z najmu - dochody z najmu i dzierżawy uzyskiwane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą opodatkowane są według stawek 18 i 32 proc. Możliwe jest też skorzystanie z preferencyjnego sposobu rozliczania poprzez stosowanie zryczałtowanej stawki 8,5 proc. z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł. oraz stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki przychodów z najmu (poza działalnością gospodarczą) ponad 100 tys. zł.

 5. Mechanizm podzielonej płatności (Split payment). Na czym polega? Zapłata za towar lub usługę (odpowiadająca wartości sprzedaży netto) jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób. Natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie VAT, jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy – tzw. rachunek VAT. Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie do transakcji między przedsiębiorcami. Jego wykorzystanie jest dobrowolne, a decyzja o tym należeć będzie do nabywcy, który skorzysta na zastosowaniu mechanizmu (np. unikając solidarnej odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe). Ma wejść w życie w 2018 r.

 6. Sankcje w VAT za płatność na konto niezgłoszone do urzędu skarbowego. Wprowadzony zostanie rejestr podatników wykreślonych z rejestru VAT (tzw. czarna lista). - Dokonanie płatności na rzecz takiego podatnika wiązać się będzie z wyższym ryzykiem. Druga, "Biała lista", obejmie zgłoszone do urzędu skarbowego numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Płatności powyżej 15 tys. zł (ok. 3500 EUR) dokonane na rachunek, który nie został zgłoszony do urzędu, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów orazpodatnik będzie solidarnie odpowiadał ze sprzedawcą za zaległości podatkowe kontrahenta.

 7. STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) - ma umożliwić organom podatkowym blokowanie rachunku firmy w przypadku podejrzenia, że wykorzystuje ona działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) do oszustw podatkowych. Zablokowanie rachunku podatnika może trwać 72 godzin, a w określonych przypadkach – nawet 3 miesiące.

 8. Cała Polska wielką Specjalną Strefą Ekonomiczną – ma nie być wyznaczonych specjalnych stref ekonomicznych. Pomoc publiczna udzielana w formie zwolnienia podatkowego ma być dostępna dla inwestycji na terenie całego kraju (utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycje). Projekt spełniający ustalone wymagania może uzyskać wsparcie sięgające nawet 50 proc. kosztu nowej inwestycji. Decyzje o wsparciu będą wydawane na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.

 9. Ograniczenie zaliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne - w ramach zaproponowanych zmian w Ustawie CIT zostanie ograniczona wysokość wydatków na usługi niematerialne, jakie podatnik będzie mógł ująć w kosztach uzyskania przychodu, jeżeli usługi świadczone są na rzecz podatnika przez podmioty powiązane. Limit ten wyniesie łącznie w roku podatkowym 3 mln zł plus 5 proc. EBITDA, ustalonej w oparciu o wynik podatkowy. Wydatki, które podlegać będą limitowaniu, dotyczą wynagrodzenia z tytułu usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, a także wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych.

 10. Wyłączenie z kosztów podatkowych korzyści z tytułu optymalizacji podatkowych - podatnicy, którzy posiadają wartości niematerialne i prawne (np. znaki towarowe), od których dokonują odpisów amortyzacyjnych, od 1 stycznia 2018 roku nie będą mogli zaliczyć tych odpisów do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli wartości te były przez podatnika przed ich ostatnim nabyciem lub wytworzeniem, zbyte w jakiejkolwiek formie. Wyłączeniu z kosztów podlegać będzie wartość odpisów (z uwzględnieniem odpisów już dokonanych, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu), przekraczająca wartość przychodu ze zbycia tych wartości niematerialnych i prawnych.

 11. Wzrost odpisów z tytułu ulgi na badania i rozwój - od 1 stycznia 2018, wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu wyniesie 100 proc. W konsekwencji, każda złotówka zainwestowana w badania i rozwój obniży o złotówkę podstawę opodatkowania, niezależnie od wielkości przedsiębiorcy. Podmioty posiadające specjalny status Centrum Badawczo-Rozwojowego odliczą do 150 proc. wydatków kwalifikowanych.

 12. Wyodrębnienie źródła przychodów "zyski kapitałowe" - wprowadzenie przez ustawodawcę odrębnego źródła przychodów, jakim są zyski kapitałowe, podatnicy będą zobowiązani do wyodrębnienia przychodów i kosztów dotyczących poszczególnych źródeł na podstawie prowadzonej ewidencji rachunkowej. - Konieczna więc będzie zmiana zasad prowadzonej ewidencji księgowej, by możliwe było określenie dochodu/straty, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy dla dwóch odrębnych źródeł. Przychodów z działalności operacyjnej nie będzie można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów ze źródła "zyski kapitałowe".

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zmianach, to napisz do nas lub odwiedź nas w Kancelarii.

 


 


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych V.IB. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Adama Mickiewicza 12a na potrzeby realizacji zgłoszenia. *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Serwis. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

  * Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez jej oznaczenia nie będzie możliwe wysłanie formularza, a także przesłanie Państwu odpowiedzi drogą elektroniczną. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych V.IB. Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych jest dobrowolne.

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych V.IB.

  ul. Adama Mickiewicza 12a,b
  59-700 Bolesławiec
  Email: Telefon:
  +48757352001
  Fax:
  +48757342222
  VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych
  Projekt i wykonanie BerMar multimedia