Zmiany w przepisach podatkowych od 1 stycznia 2013 r., cz. 2

-
II - USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z dnia 30 listopada 2012 r.).
  • Zmianie ulegają zasady rozliczenia kasowego w podatku VAT skierowanego do tzw. małego podatnika

Termin 90-dniowy wynikający z ww. przepisu zostanie wydłużony do 180 dni (projektowany art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Zmiana zasad powstawania obowiązku podatkowego w przypadku czynności dokonywanych przez małych podatników wymaga wprowadzenia regulacji przejściowych. Zgodnie zatem z art. 20 projektu czynności dokonane przed dniem 1 stycznia 2013 r. mali podatnicy będą rozliczać na dotychczasowych zasadach. Nowe zasady będą więc obowiązywać małych podatników dopiero w stosunku do czynności dokonywanych od tego dnia (ust. 1). W związku ze zmianą zasad odliczania podatku naliczonego wynikającego z dokumentów celnych (od dnia 1 stycznia 2013 r. odliczanie według zasad ogólnych) dokumenty celne otrzymane przez małego podatnika do końca 2012 r. będą odliczane na „starych” zasadach (ust. 2). Wszystkie zawiadomienia o wyborze metody kasowej, złożone przed dniem 1 stycznia 2013 r., zachowają swoją moc dla celów stosowania „nowej” metody kasowej (ust. 3), przy czym, jeżeli podatnik nie chce korzystać z rozliczania kasowego według nowych zasad, może z tej metody zrezygnować od dnia 1 stycznia 2013 r., pod warunkiem że zawiadomi o tej decyzji naczelnika urzędu skarbowego do dnia 15 stycznia 2013 r. (ust. 4). Podatnicy, którzy dotychczas nie korzystali z kasowej metody rozliczeń, a chcą ją wybrać od dnia 1 stycznia 2013 r. – z uwagi na korzystne w niej regulacje – muszą zawiadomić o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego również do dnia 15 stycznia 2013 r. (ust. 5).

 

  • Ulgi na złe długi w zakresie VAT - ulgi stosowane w przypadku braku płatności od kontrahentów.

Zmiany dotyczą

-skrócenia okresu do korekty do 150 dni

-nowej definicji co to jest nieściągalność wierzytelności

art. 89a ustawy o VAT „1. Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

1a. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.”,

-rezygnacja z dotychczasowego warunku zawiadamiania dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego (uchylenie pkt 6 w art. 89a ust. 2) oraz o dokonaniu takiej korekty, jak również zawiadomieniu o tym fakcie organu podatkowego (uchylenie ust. 6 w art. 89a). W konsekwencji dla skorzystania z ulgi na złe długi nie będzie konieczne uzyskanie potwierdzenia odbioru przez dłużnika ww. zawiadomień.

-Wierzyciel nadal, tak jak obecnie, będzie miał obowiązek zawiadomić właściwy dla siebie urząd skarbowy o dokonanej korekcie wraz ze wskazaniem jej kwoty oraz danych dłużnika (art. 89a ust. 5 ustawy o VAT). Informacja ta będzie składana równocześnie z deklaracją podatkową, w której dokonuje się korekty

-będzie urzędowy wzór takiego zawiadomienia.

-dłużnik bez względu na to czy wierzyciel skorzystał z ulgi za złe długi musi skorygować VAT naliczony jeśli nie dokonał zapłaty. Gdy tego nie uczyni podlega 30% sankcji albo karaniu na podstawie ustawy karno skarbowej.

Potrzebujesz profesjonalnej obsługi podatkowo-rachunkowej, zadzwoń lub napisz do nas. Obsługujemy firmy z całej Polski i z zagranicy.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych V.IB. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Adama Mickiewicza 12a na potrzeby realizacji zgłoszenia. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Serwis. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

* Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez jej oznaczenia nie będzie możliwe wysłanie formularza, a także przesłanie Państwu odpowiedzi drogą elektroniczną. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych V.IB. Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych jest dobrowolne.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych V.IB.

ul. Adama Mickiewicza 12a,b
59-700 Bolesławiec
Email: Telefon:
+48757352001
Fax:
+48757342222
VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych
Projekt i wykonanie BerMar multimedia