Zmiany w PIT i CIT od 01.01.2017

-
  • Płatność gotówką wykluczy ujęcie wydatku w kosztach – zmiany w PIT oraz CIT od dnia 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. przy transakcjach, w których stronami są przedsiębiorcy, będzie obowiązywał limit 15.000 zł dla płatności gotówkowych, a te powyżej wskazanej kwoty będą musiały być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. Naruszenie tego obowiązku spowoduje, że fakturaNIE BĘDZIE KOSZTEM PODATKOWYM.

UWAGA:

Za faktury o kwotach powyżej 15.000,00 zł - NALERZY PŁACIĆ PRZELEWEM.

  • Ulga innowacyjna na korzystniejszych warunkach od 1 stycznia 2017 r.

Przypomnieć należy (w skrócie), że istotą ulgi innowacyjnej jest premiowanie ponoszonych przez podatników CIT i PIT wydatków związanych z działalnością innowacyjną. W ramach takich definiowane są koszty kwalifikowane, od których naliczana jest następnie premia innowacyjna a ta podlega odliczeniu od dochodu podatnika. Zmieniają się warunki ulgi na korzyść dla podatników.

  • 15% podatek CIT dla małych firm - zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Od początku 2017 r. będą obowiązywały dwie stawki podatku CIT. Obok istniejącej obecnie 19% stawki podatkowej ustawodawca wprowadza dodatkową, w obniżonej w wysokości 15% dla małych firm.

Podmioty objęte nową stawką

15% stawka podatkowa dotyczyć będzie dwóch grup podatników (za wyjątkiem podatkowych grup kapitałowych):

  1. małych podatników – bez ograniczeń czasowych – za małego podatnika uważa się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Zatem w przypadku limitu 1.200.000 euro, limit w złotych wynosi 5.157.000 zł. Jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) podatnika VAT nie przekroczy w 2016 roku tej kwoty – będzie mógł mieć status małego podatnika w 2017 roku.

  2. pozostałych podatników – obniżona stawka będzie miała zastosowanie bezwarunkowo tylko przez jeden rok podatkowy, tj. ten w którym rozpoczyna działalność

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych V.IB.

ul. Adama Mickiewicza 12a,b
59-700 Bolesławiec
Email: Telefon:
+48757352001
Fax:
+48757342222
VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych
Projekt i wykonanie BerMar multimedia