Kwalifikacje / Certyfikaty

-
W 1997 roku właściciele spełnili wszystkie warunki konieczne (podstawa prawna: art. 8 ust.1 w zw. z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym Dz. U. Nr 102, poz. 475) do uzyskania wpisu na tymczasową listę doradców podatkowych o numerach:
  • 00213 - Leopoldyna Zielińska,
  • 00411 - dr Jacek Andrzej Zieliński,
  • 00423 - Bogdan Zieliński.
W 1997 i 1998 zostają uzyskane, z Ministerstwa Finansów - Departament Rachunkowości, świadectwa kwalifikacyjne (podstawa prawna: art. 81 ust. 3 pkt. 4 w zw. art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. Nr 121, poz. 591) o numerach:
  • 5714/97 - dr Jacek Andrzej Zieliński,
  • 8615/98 - Leopoldyna Zielińska.
Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych "V.I.B." s.c. J.L.B. Zielińscy spełnia również wymogi w zakresie ubezpieczenia (podstawa prawna: art. 44 ust. 1,2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, Dz. U. Nr 102, poz. 475) oraz  1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego (Dz. U. Nr 17 poz. 91).

Galerie

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych V.IB.

ul. Adama Mickiewicza 12a,b
59-700 Bolesławiec
Email: Telefon:
+48757352001
Fax:
+48757342222
VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych
Projekt i wykonanie BerMar multimedia